avis.uten.no

One bit short of a byte – Toros blog

Home /
Gå til Wallendahl
;

Gå til Wallendahl

Enda en fin annonse fra 1949

https://mtdb.no/index.php/Stokmarknes_mek._verksted

En rik fangst – Gå til Wallendahl (1949)

Nok et innlegg i serien Båt i bildet. En avis.uten.no-serie med annonser fra gamle dager der det medvirker båter.