avis.uten.no

One bit short of a byte – Toros blog

Home /
Tag:  Foto

Stikkord: Foto

Drømmen for mange, personlig har jeg en Sovjetisk kopi*.

De proffe ønsker konfigurerbarhet. Det skjønte Hasselblad.
  • Sovjetisk kopi av en kopi. Et Kiev 88, som var en versjon av Salyut, som igjen var en kopi av en Hasselblad 1600 F. Populært ble de kalt «Hasselbladski»