avis.uten.no

One bit short of a byte – Toros blog

Home /
Tag:  Verktøy

Stikkord: Verktøy

Verktøy, noen ganger kommer det ting på markedet som ikke nødvendigvis har en levetid målt i tiår.

Cromna nøkkelen er en av de gode ideene som ikke overlevde over tid. Den ble oppfunnet i Danmark på slutten av 1940-tallet, og fikk blant annet en Norsk lisenstager, Norsk Cromna, som sto for markedsføring, og som eide lisensen. Norsk Cromna eksporterte store mengder

Emnene ble smidd av Tønsberg Jernindustri, og maskinert til ferdige verktøy av Stenbek Verktøifabrikk. Norsk Cromna hadde en betydelig andel eksport. Sammen med den Svenske og Danske fabrikken leverte de et anbud til det Amerikanske militæret. Jeg vet ikke om de fikk ordren.

Reklame fra 1950.
Norsk Cromna – 1950