avis.uten.no

One bit short of a byte – Toros blog

Home /
Category: Nostalgia

Kategori: Nostalgia

Gummiklær var i tidligere tider forbeholdt fiskere, og folk som jobbet ute, i dag kan det også kjøpes på butikker med navn som Pleasure Pallace, Exotic Shop og så videre. Men i 1951 var nok det sikreste å gå ned på skipshandelen, og snakke med Alfon.

Viking Gummiklær

Nok et innlegg i serien Båt i bildet. En avis.uten.no-serie med annonser fra gamle dager der det medvirker båter.