avis.uten.no

One bit short of a byte – Toros blog

Home /
Jeg er en heliosentriker
;

Jeg er en heliosentriker

For å bare få det ut i verden, jeg er en Heliosentriker. Etter å ha støtt på konspirasjonsteoretikere nesten hele livet, føler jeg ar det nå er på tide å komme ut i verden med budskapet om at man er en ekte Heliosentriker.